Med största sannolikhet, låsets design gör att det svänger undan snäva öppningsradier och inte tar i karmen eller anslagslist.