Frågor & Svar

Frågor & Svar

Vid problem

Vid problem, kontakta din närmaste återförsäljare eller låssmed.

Kundservice & Support

Beslagskonsult AB
Neongatan 11
431 53 Mölndal
Tel. 031-91 40 30
E-mail. order@beslagskonsult.se

Dokument att ladda ned

 

Vanliga frågor om ditt digitala handtag

Svar på frågor om montering och användning finns i användarmanualen.

Montering

Batterispänning är låg, byt batterierna.

Category: Felsökning

Underhåll

Batterispänning är låg, byt batterierna.

Category: Felsökning

Support

Batterispänning är låg, byt batterierna.

Category: Felsökning

Felsökning

Batterispänning är låg, byt batterierna.

Category: Felsökning

 

Instruktionsfilmer

Här nedan finns instruktionsfilmer för hur du monterar och handhar ditt digitala handtag från Vision Home.

Film – Hur monterar jag handtaget?

Film - Hur byter jag kod?

Film - Hur låser jag handtaget?

Film - Hur byter jag batterier?

Film - Hur låser jag upp handtaget?

Film - Hur nollställer jag handtaget?