Reklamationer hanteras av Beslagskonsult AB. Kontakta dem på order@beslagskonsult.se.