Designed by Industrilås

Instruktionsfilmer

Instruktionsfilmer

Här nedan finns instruktionsfilmer för hur du monterar och handhar ditt digitala handtag från Vision Home.

Film - Monteringsanvisningar
Film - Hur låser jag handtaget?
Film - Hur låser jag upp handtaget?
Film - Hur byter jag kod?
Film - Hur byter jag batterier?
Film - Hur nollställer jag handtaget?