Designed by Industrilås

PERSONUPPGIFTSBEHANDLING OCH ANVÄNDNING AV COOKIES

PERSONUPPGIFTSBEHANDLING OCH ANVÄNDNING AV COOKIES

 

VILKA VI ÄR OCH VAD VI GÖR

Industrilås i Nässjö AB, org.nr 556139-7372 (”vi”, ”vårt”, ”oss”, ”företaget”) tillhandahåller ett brett utbud av låssystem med tillhörande produkter som är tillgängliga via vår webbplats såväl direkt som via en inloggningsfunktion; vi erbjuder också ett nyhetsbrev (benämns gemensamt ”Tjänsterna”).

INLEDNING

I dessa villkor för personuppgiftsbehandling och användning av cookies förklarar vi vilken typ av personuppgifter vi samlar in när du använder våra Tjänster, i vilket syfte som informationen används och hur den används.

Genom att använda våra Tjänster accepterar du villkoren för vår personuppgiftsbehandling och användning av cookies.

Om du har andra frågor som rör vår personuppgiftsbehandling och användning av cookies kan du skriva till gdpr@industrilas.com. Övriga kontaktuppgifter hittar du på vår kontaktsida.

VILKA PERSONUPPGIFTER SOM SAMLAS IN

Personuppgifter är information som kan användas för att identifiera dig som fysisk person. Det kan vara uppgifter som ditt namn, ditt telefonnummer eller din e-postadress. I samband med att vi erbjuder våra Tjänster kan vi behandla personuppgifter om dig enligt tabellen här nedan:

Kategori av registreringTyp av personuppgiftSyfteRättslig grund
Konto på webbplatsenKontoinformation som bland annat namn, e-postadress, postadress och telefonnummerFör att administrera ditt kontoVårt berättigade intresse att behandla personuppgifterna
NyhetsbrevsprenumerantNamn, e-postadressInformation om och marknadsföring av våra TjänsterDitt samtycke
Kontaktpunkter med kundenKontaktuppgifter som namn, e-postadress, postadress och telefonnummerFör att administrera vår relation till dig som kund och använda den för marknadsföringsändamålVårt berättigade intresse att behandla personuppgifterna

COOKIES

Cookies är små textfiler som sparas på din enhet för att förbättra din upplevelse när du besöker vår webbplats. Cookies används för att säkerställa att vår webbplats fungerar korrekt, för att förbättra din upplevelse av vår webbplats samt för att ta fram statistik över hur vår webbplats används. Cookies används också för att förenkla inloggning. Vi använder två övergripande typer av cookies: sessionscookies och permanenta cookies. 

Sessionscookies raderas automatiskt när du stänger din webbläsare. Permanenta cookies å andra sidan kommer att finnas kvar även efter att du har stängt din webbläsare och återaktiveras nästa gång du går in på vår webbplats. Vissa cookies som vi använder är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera korrekt medan andra används för att anpassa vår webbplats efter dina preferenser. 

Vi använder både förstapartscookies och tredjepartscookies. De tredjepartscookies vi använder är från Google Analytics i statistiska syften. Mer information om Google Analytics hittar du i Googles integritetspolicy på http://www.google.se/intl/sv/policies/privacy/.

Du kan styra hur cookies ska användas genom att ändra inställningarna antingen i cookieinformationsrutan som visas när du går in på vår webbplats eller direkt i din webbläsare.

LAGRING AV PERSONUPPGIFTER 

Personuppgifter lagras så länge det är nödvändigt för att uppfylla de syften som beskrivs ovan eller så länge som lagen kräver det. När det gäller kontaktuppgifter kommer vi att behålla sådan information så länge vi har en pågående kontakt med dig. Om du inte har kontaktat oss under en period av 12 månader raderas eller anonymiseras dina personuppgifter.

När det gäller behandling av dina personuppgifter som grundas på ditt samtycke lagrar vi dem tills du drar tillbaka ditt samtycke. Därefter raderas eller anonymiseras dina personuppgifter.

VILKA VI DELAR DINA PERSONUPPGIFTER MED 

Med undantag för tredjepartscookies som används i statistiska syften delar vi endast dina personuppgifter inom företaget eller med auktoriserade tredje parter endast i syfte att erbjuda dig våra Tjänster eller för att svara på dina frågor.

DINA RÄTTIGHETER

När vi behandlar dina personuppgifter har du som fysisk person följande rättigheter:

  • Rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig.
  • Rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade utan onödigt dröjsmål.
  • Rätt att (under vissa omständigheter) få dina personuppgifter raderade.
  • Rätt att (under vissa omständigheter) begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter
  • Rätt att (under vissa omständigheter) få ut de personuppgifter du har lämnat till oss och få dem överförda till en annan part (dataportabilitet).
  • Rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter, i den utsträckning det grundar sig på vårt berättigade intresse.
  • Rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke.
  • Rätt att inge ett klagomål hos integritetsskyddsmyndigheten med anledning av vår behandling av dina personuppgifter.

TILLÄGG

Vi kan när som helst ändra eller korrigera dessa villkor för personuppgiftsbehandling och användning av cookies genom att publicera en uppdaterad version på vår webbplats. Vi rekommenderar användare av våra Tjänster att då och då läsa igenom villkoren för personuppgiftsbehandling och användning av cookies.

Villkoren för personuppgiftsbehandling och användning av cookies gäller från och med 6 september 2021.