Designed by Industrilås

Q&A

Potential problem

If there is a problem, please contact your closets retailer or locksmith.

Customer service & support

Beslagskonsult AB
Neongatan 11
431 53 Mölndal
E-mail: order@beslagskonsult.se

Download documents

SBSC Certifikate (EN)
SBSC Certifikat (SE)
User manual
Brochure

Common questions

Ja, det är enkelt att montera handtaget själv. Det enda som du behöver är tre skruvar (som medföljer) och en skruvmejsel. Du hittar en detaljerad installationsanvisning här.

Använd en tygtrasa för att rengöra handtaget.

OBS! Använd inga starka rengöringsmedel såsom blekmedel, thinner eller dylikt för att rengöra handtaget. Det kan skada ytan och elektroniken.

Nej, låset är permanentsmort från fabrik. Spanjoletten bör smörjas ca en gång per år.

Två st 1,5V AAA alkaliska standardbatterier.

Handtaget levereras utan kod. Du programmerar handtaget med en valfri sexsiffrig kod när du monterat handtaget.

Handtaget varnar i god tid vid låg batterinivå genom att siffra ”1” blinkar rött. Om batterierna tar slut står låset kvar i låst eller olåst läge. Efter batteribyte kan låset användas som vanligt igen och din kod gäller fortfarande.

Ja, använd ett rakt handtag.

Med största sannolikhet, låsets design gör att det svänger undan snäva öppningsradier och inte tar i karmen eller anslagslist.

Det finns möjlighet att återställa låset till fabriksinställning via en reset-knapp på handtagets baksida. Kontakta en auktoriserad låssmed för att demontera envägsskruven.

Ja.

I dagsläget är det inte möjligt att hantera handtaget med en app.

Nej, handtaget är avsett för inomhusmontage på altandörrar fönster – temperaturområde 0-70 grader.

Nej, låset har ingen självlåsningsfunktion.

Koden är sexsiffrig.

Du kan ha en användarkod per handtag.

Vid normal användning ca 2 år.

Reklamationer hanteras av Beslagskonsult AB. Kontakta dem på order@beslagskonsult.se.

Nej, koden finns kvar även efter att du bytt batterier.

Nej, inga sladdar behövs kopplas. Handtaget drivs med två batterier.

Ja, handtaget är godkänt enligt SS-3620:2017 klass B och är certifierat av SBSC (ladda ned certifikat).

Batterispänning är låg, byt batterierna.